Конструктивни детайли

Подробни CAD чертежи и детайли за изпълнение на конструктивни връзки при използване на продуктите на Kryton.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Чертежите, показани по-долу, показват в детайли как да изпълните хидроизолация на връзки и поправка на пукнатини използвайки системите на Kryton за хидроизолация на бетон. Нуждаете се от повече информация за това къде се използват нашите продукти? Прегледайте изброените в меню Техническа информация информационни листове и инструкции за приложение или се свържете с нас, за да получите повече подробности от нашия технически отдел.

Включете продуктите ни в своите проекти бързо и лесно, като изтеглите нашите конструктивни детайли в CAD и PDF формати, разработени специално за професионалисти в областта на проектирането с цел да бъдат подпомогнати в своите работни проекти със специфична за продуктите информация, директно от производителя.

● Splitup приложение


KIM® предлага единствената технология с достатъчно силна система, която позволява изпълнение на splitup приложение, като защитава надеждно конструкцията. За фундаментни плочи с дебелина минимум 50 см.

Splitup приложение

Splitup приложение на KIM® за вътрешна постоянно активна капилярна кристализация в структурата на бетона

Splitup приложение

● Връзка на стена с плоча


Единична защита

Единична защита с Krytonite Swelling Waterstop® синтетична водонабъбваща лента

Единична защита

Единична защита с външно полагане на Krystol Waterstop Grout® хидроизолиращ разтвор

Единична защита

Единична защита с вътрешно полагане на Krystol Waterstop Grout® хидроизолиращ разтвор

Двойна защита

Двойна защита с Krystol Waterstop Treatment® хидроизолационна циментова суспензия и външно полагане на Krystol Waterstop Grout® хидроизолиращ разтворДвойна защита

Двойна защита с Krystol Waterstop Treatment® хидроизолационна циментова суспензия и вътрешно полагане на Krystol Waterstop Grout® хидроизолиращ разтвор

Двойна защита

Двойна защита с Krytonite Swelling Waterstop® синтетичната водонабъбваща лента и външно полагане на Krystol Waterstop Grout® хидроизолиращ разтвор

Двойна защита

Двойна защита с Krytonite Swelling Waterstop® синтетичната водонабъбваща лента и Krystol Waterstop Treatment® хидроизолационна циментова суспензия

Тройна защита

Тройна защита с Krytonite Swelling Waterstop® синтетична водонабъбваща лента, Krystol Waterstop Treatment® хидроизолационна циментова суспензия и външно полагане на Krystol Waterstop Grout® хидроизолиращ разтворДвойна защита

Двойна защита с Krytonite Swelling Waterstop® синтетичната водонабъбваща лента и Waterstop гумена водоспираща лента за вътрешен монтаж

Двойна защита

Двойна защита с Krytonite Swelling Waterstop® синтетичната водонабъбваща лента и Waterstop гумена водоспираща лента за външен монтаж

Единична защита

Единична защита с инжекционни маркучи за запълване с PU смола с вътрешен монтаж

Двойна защита

Двойна защита с инжекционни маркучи за запълване с PU смола и Waterstop гумена водоспираща лента


● Връзка на стена със стенаЕдинична защита


Двойна защита с външно полагане на Grout


Двойна защита с вътрешно полагане на Krytonite Swelling Waterstop


Тройна защита


● Връзка на плоча с плочаЕдинична защита


Двойна защита с външно полагане на Grout


Двойна защита с вътрешно полагане на Krytonite Swelling Waterstop


Тройна защита


● Връзка на стена със сутеренна плочаЕдинична защита


Двойна защита с външно полагане на Grout


Двойна защита с вътрешно полагане на Grout


Двойна защита с вътрешно полагане на Krytonite Swelling Waterstop
Тройна защита


● Работна фугаРаботна фуга в подпорна стена с външно полагане на Grout


Работна фуга в укрепителна стена на изкоп с полагане на Kryton Crack Inducing Waterstop лента


● Анкерни връзкиАнкерна връзка – двойна защита с външно полагане на Grout


● Повърхностно полаганеПовърхностно полагана хидроизолация – хоризонтално


Повърхностно полагана хидроизолация – вертикално


● Ремонт на течовеРемонт на течове – от страната на водата и от обратната страна на водата


Ремонт на течове – при връзка на плоча с плоча


Ремонт на течове – при връзка на стена с плоча


Ремонт на течове – при тръбни отвори


● Конструктивни отвориТръбни отвори – метод с външно полагане на Grout


Тръбни отвори – метод с вътрешно полагане на Krytonite Swelling Waterstop


Тръбни отвори – тройна защита


Анкерни отвори – запълване
Ростверк – двойна защита


Ростверк – тройна защита


● Деформационни фугиДеформационна фуга – с полагане на стоманен ъглов профил


Деформационна фуга – при връзка на настилка с плоча


Деформационна фуга – изпълнение на фугата


Деформационна фуга – с полагане на високоиздръжлива покривна плоча