Продукти

Смеси и примеси

Krystol вътрешна мембрана (KIM®)


Krystol вътрешна мембрана (KIM®) представлява хидрофилна, кристална смес, използвана за създаване на постоянна хидроизолация на бетона. KIM® намалява пропускливостта на бетона и се използва вместо външно нанасяни хидроизолационни мембрани. …Hard-Cem®


Hard-Cem® представлява цялостна смес за втвърдяване, използвана за увеличаване устойчивостта на износване и ерозия на бетона.
Hard-Cem® се добавя по време на разбъркването, за да се увеличи якостта и да се удължи живота на бетона. Тя превъзхожда и преодолява …Krystol Mortar Admixture™ (KMA)


Krystol Mortar Admixture™ (KMA) представлява хидрофилна, кристална смес, използвана за осигуряване на дълготрайна защита на зидарски замазки и бетонни зидарски елементи от вода и водосъдържими замърсители чрез намаляване на водопропускливостта и абсорбирането. …
Хидроизолиране чрез повърхностно нанасяне

Krystol T1®


Krystol T1® е обработка с повърхностно нанасяне на кристална суспензия, която превръща новия или съществуващия бетон в постоянна хидроизолационна бариера. …Krystol T2®


Krystol T2® е обработка с повърхностно нанасяне на кристална суспензия, която превръща новия или съществуващия бетон в постоянна хидроизолационна бариера. …
Строителни съединения и детайли

Krystol Waterstop Treatment™


Krystol Waterstop Treatment™ представлява циментова кристална каша, която се нанася на хоризонтални и вертикални строителни съединения допълнителна хидроизолационна защита и защита на арматура от корозия. …Krystol Waterstop Grout™


Krystol Waterstop Grout™ представлява кристален разтвор, използван за създаване на вътрешно или външно спиране на водата в строителни съединения, тръбни прорези, отвори за скоби и компенсационни шевове. …Krytonite™ Swelling Waterstop


Krytonite Swelling Waterstop™ представлява синтетична водонабъбваща гума за спиране на вода, която използва налягане на набухване за запечатване на бетонни строителни съединения и за спиране на водата. …
Ремонт на бетона

Krystol Plug™


Част от Krystol системата за ремонт на течове, Krystol Plug е бързо-свързващ хидравличен цимент, който при смесване с вода се използва за спирането на потока на вода и ремонтa на пукнатини, дупки и фуги в бетон. …Krystol T1®


Част от Krystol системата за ремонт на течове, Krystol T1® е обработка с повърхностно нанасяне на кристална суспензия, която превръща нов или съществуващ бетон в постоянна хидроизолационна бариера. …Krystol Repair Grout™


Като част от Krystol системата за ремонт на течове, Krystol Repair Grout е кристален продукт за хидроизолация на бетон, който спира потока на вода, за да ремонтира трайно пукнатини, дупки и фуги в бетона. …Krystol Bari-Cote™


Krystol Bari-Cote е кристално, хидроизолационно покритие с висока якост, използвано за възстановяване и ремонт на бетон или зидария, най-вече като покритие от циментова замазка за счупен или шуплест бетон или …