Кристол вътрешна мембрана (KIM) – Ръководство

Съвкупност от най-важните съвети, които да се съблюдават при изграждане на хидроизолационни мембрани, използвайки технологията на Kryton Krystol вътрешна мембрана (KIM)
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Кристол вътрешна мембрана (KIM) – Ръководство за най-добро приложение

Настоящият документ обобщава насоките, давани от някои институции, като например Американският институт по бетона (ACI) и Портланд цимент асоциацията (PCA). Насоките са свързани с хидроизолирането на структури използвайки Кристол вътрешната мембрана (KIM) на фирма Крайтън (Kryton). Фирма Kryton е предоставила допълнителни инструкции, които са специфични за успешното използване на KIM. Инструкциите предоставени от ACI и PCA трябва да се следват за всички строителни проекти. Допълнителните инструкции предоставени от Kryton трябва да се спазват при всички проекти свързани с KIM. За проекти, които са били одобрени за програмата Krystol Assurance е задължително да има стриктно придържане към настоящите насоки.

ВАЖНО: системата KIM се използва за създаване на хидроизолационна мембрана от самия бетон. Това е различно от традиционното строителство, където бетонът само задава структурата. KIM бетонът, който ще положите ще представлява единствената бариера пред проникването на вода. Това означава, че често срещаните дефекти свързани с типичния бетон не могат да се толерират в случая на KIM бетона. Лошата консолидация, непланираните студени връзки, пукнатините и замърсяванията ще дадат като резултат структура с течове. За да се избегнат течове и за да се постигне успех, Вие трябва да следвате важните инструкции, които се посочват в настоящия документ.


Преглед и изтегляне на ръководството