Инструкции за приложение

Инструкции с последователност на стъпките за хидроизолация, ремонт или възстановяване на бетона.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Документи с инструкции

Нашите документи с техническа информация за хидроизолация на бетон осигуряват помощ от първия чертеж до последното изливане на бетон. Никоя друга компания за хидроизолация не достига до нивото на Kryton по отношение на осигуряваната поддръжка. Вижте нашите подробни указания по-долу.


Кристол вътрешна мембрана (KIM) – Ръководство за най-добро приложение

Съвкупност от най-важните съвети, които да се съблюдават при изграждане на хидроизолационни мембрани, използвайки технологията на Kryton Krystol вътрешна мембрана (KIM)


Насоки за лабораторни и полеви опити, свързани с използването на Krystol Вътрешна мембрана (KIM)

Настоящият документ предлага насоки за тестване на бетонни смеси, съдържащи Krystol Вътрешна мембрана (KIM),
хидроизолационен продукт при лабораторни и полеви условия. Задължително е следните инструкции да се спазват, когато се работи с бетон съдържащ KIM, както и с контролните проби.Инструкции за приложение

Документите по-долу дават конкретни инструкции за приложение, отнасящи се до различни случаи на употреба на материалите на Kryton, при различни конструктивни съединения и детайли и при различни методи за прилагане на материалите на Kryton.
  • ● Смеси и примеси
  • ● Хидроизолация за нанасяне върху повърхност
  • ● Строителни съединения и детайли
  • ● Ремонт на бетона
● Смеси и примеси

Инструкция за приложение 1.11 – Вътрешна мембрана Krystol™ (KIM®)


Инструкция за приложение 1.12 – Инструкции за шофьора на бетоновоза


Инструкция за приложение 1.13 – Инструкции за контролиращото лице на обекта


Инструкция за приложение 1.14 – Инструкции за тестване – контрол на качеството


Инструкция за приложение 1.15 – Инструкции за полагане и довършителни дейности


Инструкция за приложение 1.21 – Инструкции за ръководния оператор и екипа


Инструкция за приложение 1.22 – Инструкции за лицето инспектиращо торкрет бетона


Инструкция за приложение 6.11 – Защита на хоросана


Инструкция за приложение 6.21 – Защита на хоросана за мазилки

● Хидроизолация за нанасяне върху повърхност

Инструкция за приложение 2.11 – Импрегниране с повърхностно нанасяне (метод с използване на четка)


Инструкция за приложение 3.11 – Хидроизолиране посредством използване на сух материал


Инструкция за приложение 7.11 – Запечатване на бетон и зидария


Инструкция за приложение 7.11 – Запечатване на бетон и зидария – Hydropel

● Строителни съединения и детайли

Инструкция за приложение 4.11 – Импрегниране на хоризонтални строителни връзки – метод на вътрешно фугиране


Инструкция за приложение 4.12 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод на външно фугиране


Инструкция за приложение 4.13 – Хидроизолиране на строителни връзки


Инструкция за приложение 4.14 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални контролни връзки


Инструкция за приложение 4.15 – Хидроизолация на хоризонтални и вертикални строителни връзки – по метода с водонабъбваща синтетична връзка


Инструкция за приложение 4.16 – Импрегниране на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод за тройна защита


Инструкция за приложение 4.17 – Хидроизолиране на съединителни връзки и тръбни отвори


Инструкция за приложение 4.21 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални строителни връзки за торкрет бетон – метод на външно фугиране


Инструкция за приложение 4.22 – Хидроизолиране на непланирани студени връзки (торкрет бетон)


Инструкция за приложение 4.31 – Хидроизолиране на висящи връзки на плочи

● Ремонт на бетона

Инструкция за приложение 5.12 – Хидроизолиране на пукнатини, отвори и връзки


Инструкция за приложение 5.21 – Коригиране и поправяне на дефекти свързани с бетон и зидария


Инструкция за приложение 5.32 – Хидроизолиране на тръбни отвори