Сфери на приложение

Хидроизолация при ново строителство


Ново строителство

Хидроизолация на паркинги и гаражи (монолитни конструкции)


Хидроизолация на съществуващи конструкции и ремонт на бетон


Съществуващи конструкции и ремонт

Хидроизолация на съществуващи паркинги и гаражи