Сфери на приложение

3D диаграми и детайли относно това как да започнете своя проект за хидроизолация или ремонт на бетона.

Хидроизолация при ново строителство


Ново строителство

Хидроизолация на паркинги и гаражи (монолитни конструкции)


Хидроизолация на съществуващи конструкции и ремонт на бетон


Съществуващи конструкции и ремонт

Хидроизолация на съществуващи паркинги и гаражи