Видео

Тук ще откриете видео материали с подробна информация за продуктите на Kryton, както и обучения и коментари за тяхното прилагане и употреба
  • Видеосеминари и обучения
  • Кратки видеа за прилагане на системата
Техническо обучение – онлайн семинари

Успешна реализация на проект с Krystol Вътрешна мембрана (KIM)

Основните стъпки, които да следвате и по-важни точки, които да се съблюдават за успешото приложение на продукта на Kryton Krystol Вътрешна мембрана (KIM) във Вашия проект.

Техническо обучение – онлайн семинари

Добавки за успешна формула на сместа

Този онлайн семинар дава по-обстоен поглед върху формулите за смесване и по-специално при различните добавки – химически и минерални, които се използват в съвременните смеси. Какво може да очаквате от добър KIM микс.

Техническо обучение – онлайн семинари

Основни стъпки за проверка и инспекция на бетона

В този обучителен филм се разглеждат критичните стъпки в работата с доставчика на бетон – провеждане на пробни партиди, проверка на партидата от конкретен бетоновоз, ако е необходимо, и работа с бетоновият възел, за да има система, която гарантира правилното количество добавка KIM, която се добавя към всеки камион и успешно изливане на KIM бетон.

Хидроизолация на бетон с нанасяне на Krystol T1®

Добавки от Kryton за хидроизолация и дълготрайност на бетонa

Хидроизолация на бетона с Krystol Вътрешна мембрана

Hard-Cem – за устойчив на износване и ерозия бетон

Водонабъбваща синтетична връзка Krytonite – инструкции за прилагане

Система Krystol за отстраняване на течове – Алтернативен метод за приготвяне на хоризонтални пукнатини

Улеснете работата си с хидроизолиране на бетона чрез кристализация

Отстраняване завинаги на пукнатини в бетона с използването на Krystol

Хидроизолация с торкрет-бетон

Технологията Krystol – поглед в структурата на бетона

Krystol Вътрешна мембрана (KIM) – добавка за хидроизолация на бетона

Система Krystol за отстраняване на течове

Водонабъбваща синтетична връзка Krytonite

Система Krystol за спиране на течове през строителни връзки