Декларации за експлоатационни показатели

На тази страница ще намерите декларации и сертификати касаещи различни параметри на продуктите на Kryton
Декларация за експлоатационни показатели

Krystol Вътрешна мембрана (KIM®)

Документът показва съответствието на контролна партида от Krystol Вътрешна мембрана (KIM) по различни показатели, в т.ч. съдържание на хлор, максимално алкално съдържание, време за свързване, якост на натиск и др.

Декларация за експлоатационни показатели

Hard-Cem®


Декларация за експлоатационни показатели

Krystol T1® & Krystol T2®


Декларация за експлоатационни показатели

Krystol Mortar Admixture™ (KMA)


Декларация за експлоатационни показатели

Krystol Waterstop Grout™


Декларация за експлоатационни показатели

Krystol Waterstop Treatment™


Декларация за експлоатационни показатели

Krytonite™ Swelling Waterstop


Декларация за експлоатационни показатели

Repair Hydrostop™ Sealer


Декларация за експлоатационни показатели

Repair Krystol Bari-Cote™


Декларация за експлоатационни показатели

Repair Krystol Plug™


Декларация за експлоатационни показатели

Krystol Repair Grout™


Сертификат за съответствие на качеството

RIMARPLAST S.r.l. – Сертификат за съответствие на качеството по ISO 9001:2015


Декларация за експлоатационни показатели

PVC водоспираща лента от гама WS за конструкиционни съединения