Услуги

Запознайте се с предлаганите от нас услуги и начините, по които можем да ви бъдем полезни, за да постигнете надеждна защита на Вашия бетон.
 • Проектиране
 • Супервизия
 • Изпълнение
 • Гаранция

Процесът на проектиране започва с изготвянето на детайлна оферта с решенията за вида и разположението на всеки хидроизолационен детайл в конструкцията. Офертата съдържа обща калкулация за изпълнение на хидроизолационната защита, но също така и точно описание на размерите и разположението конкретно за всеки детайл, и вида на използваните материали в него, както и допълнителни разяснения за начина, по който структурно-интегрираната защита предпазва конструкциите от увреждащите компоненти на околната среда.

За изготвянето ѝ са ни необходими:

 • DWG чертежи на основите до кота 0;
 • DWG чертеж с архитектурен разрез;
 • Геоложки доклад (по възможност);
 • Проект за укрепването на изкопа;
 • Детайли за връзка (телефон, e-mail) с техническо лице за изясняване на въпроси;


Във всеки един момент преди начало на строителството 4Smart е в контакт със всички партньори за оказване на съдействие където е необходимо.Работа с проектантитеРабота с инвеститораРабота със строителяИзползвайки решенията на 4Smart получавате директен достъп до конкретни прецизни указания как най-бързо и лесно да бъде изпълнен всеки един конструктивен детайл във Вашия проект. Включете продуктите ни в своите проекти, като изтеглите нашите конструктивни детайли в CAD и PDF формати от секцията с детайли, разработени специално за професионалисти в областта на проектирането с цел да бъдат подпомогнати в своите работни проекти със специфична за продуктите информация, директно от производителя.


Повече за нашите детайли

Преди и по време на строителството нашите специалисти са в постоянен контакт с представителите на различните специалности, за да осигурят правилното изпълнение на различни строителни работи, като сме на място там където е необходимо, за да няма никакво съмнение, че ще бъдат спазени технически срокове, графици, рецептури и всичко нужно за отличното изпълнение на проекта.Съгласуване
на графика за изпълнение
на сградатаСъгласуване на работата с
бетоновия център и мониторинг
на състава на бетонаСъгласуване на такт план за
наливане на бетона и проектите
за укрепване и кофражните планове • През всички етапи на изпълнение на нулевия цикъл проследяваме на място процесите, от които зависи цялостното качество на хидроизолацията, грижата за бетона и подготовката на основните етапи.
 • Доставяме и влагаме KIM в бетоновия възел и следим за правилното смесване и качеството на бетоновата смес.
 • Следим движението на бетоновозите и работата при изливане и вибриране на бетона.
 • Проследяваме състоянието на строителната площадка, в т. ч. и надеждното укрепване и уплътняване на кофража с оглед предотвратяване изтичането на циментово мляко.
 • Проследяваме състоянието на армировката.
 • Инспектираме състоянието на положените средства за защита на конструктивните връзки и преминавания.
 • Следим за спазване на изискванията за подготовка на елементите непосредствено преди полагане на бетона.

Обработка на фуги и изливане на стени

След изливане на фундаментната плоча и преди изливането на стените, се подготвят и вертикалните фуги и прекъсвания.

При сутерени с две или повече нива се обработва и хоризонталната фуга.


Довършителни работи

След изливане на бетона в сутеренните нива и декофриране, нашите работници обработват всички преминавания на шпилки и тръби в конструкцията съгласно одобрените конструктивни детайли.

При участъци от десортиран бетон се полагат необходимите предвидени от системата на Kryton материали за осигуряване на хидроизолацията по цялата площ бетонната повърхност.


Специалистите на 4Smart участват активно в проектирането и изпълнението на хидроизолационната защита, като постоянните инспекции и мониторинг на място осигуряват най-високото качество на извършените хидроизолационни дейности.

С използването на хидроизолационната защита на Kryton получавате ПЪЛНА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА ЗА ПЕРИОД ОТ 10 ГОДИНИ след въвеждане на сградата в експлоатация.

С добавянето на Krystol Internal Membrane (KIM) към бетоновата смес бетонът се превръща в SMART CONCRETE® – бетон, който ще реагира на заобикалящата го среда, за да се защити от корозия, ерозия, износване и проникване на вода. SMART CONCRETE® ще има трайност и ще може да реагира през целия живот на бетона, дори и при най-тежки условия. Krystol Internal Membrane (KIM) е неразделна част от бетона и ще продължи да работи като кристализираща добавка възпрепятстваща навлизането на вода в конструкцията за целия живот на бетона.