Технически информационни листи

Подробна информация за продуктите включени в нашите системи за хидроизолация на бетон.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Нашите документи с техническа информация за хидроизолация на бетон осигуряват помощ от първия чертеж до последното изливане на бетон. Никоя друга компания за хидроизолация не достига до нивото на Kryton по отношение на осигуряваната поддръжка. Вижте нашите подробни указания по-долу.


  • ● Смеси и примеси
  • ● Хидроизолация за нанасяне върху повърхност
  • ● Строителни съединения и детайли
  • ● Ремонт на бетона
● Смеси и примеси

Технически данни – „Krystol“ вътрешна мембрана Krystol (KIM®)

● Хидроизолация за нанасяне върху повърхност

Технически данни – Krystol T1

● Строителни съединения и детайли

Технически данни – Krystol Waterstop Grout™


Технически данни – Krystol Waterstop Treatment™


Технически данни – Krytonite™ Swelling Waterstop

● Ремонт на бетона

Технически данни – Krystol Plug™


Технически данни – Krystol Repair Grout™