Krystol Waterstop Treatment™Система Krystol Waterstop

Krystol Waterstop обработка представлява циментова кристална каша, която се нанася на хоризонтални и вертикални строителни съединения за осигуряване на допълнителна хидроизолационна защита и защита на арматура от корозия.

Krystol Waterstop обработка се използва заедно с Krystol Waterstop разтвор и/ или Krytonite Swelling Waterstop, като част от системата Krystol Waterstop. Системата се използва, когато има риск от навлизане на вода в статични съединения бетон към бетон. Krystol Waterstop обработката може да се използва самостоятелно като обработка за влагоустойчивост.

 • Как работи?
 • Какви са предимствата?
 • Къде се прилага?
Как работи?

Krystol Waterstop Treatment съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона, Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за образуване на неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия му живот, ще инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Какви са предимствата?
 • Лесен монтаж
 • Осигурява постоянно спиране на водата като част от системата Krystol Waterstop
 • Дълготраен, устойчив на дъжд и пешеходен трафик след втвърдяване
 • Безопасен за контакт с питейна вода: сертифициран съгласно NSF/ANSI Standard 61
 • Лесна инспекция: отличителният жълт цвят увеличава надеждността и контрола на качеството по време на нанасяне
Къде се прилага?

Използвайте хидроизолационната система на Kryton за водоустойчивост и защита:

 • Статични фуги от бетон до бетон, когато има дори и минимални опасения при проникване на вода
 • Предварително планирани и непредвидени студени фуги от торкрет
 • Съединения за ограничаване на пукнатините

За въпроси и повече информация: • Техническа информация
 • Брошури
 • Видео

Технически данни

Технически данни – Krystol Waterstop Treatment™


Инструкции за приложение

Инструкция за приложение 4.11 – Импрегниране на хоризонтални строителни връзки – метод на вътрешно фугиране


Инструкция за приложение 4.12 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод на външно фугиране


Инструкция за приложение 4.13 – Хидроизолиране на строителни връзки


Инструкция за приложение 4.14 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални контролни връзки


Инструкция за приложение 4.15 – Хидроизолация на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод с вътрешно разширение


Инструкция за приложение 4.16 – Импрегниране на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод за тройна защита


Инструкция за приложение 4.21 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални строителни връзки за торкрет бетон – метод на външно фугиране


Инструкция за приложение 4.22 – Хидроизолиране на непланирани студени връзки (торкрет бетон)


Инструкция за приложение 4.31 – Хидроизолиране на висящи връзки на плочи


Krytonite Swelling Waterstop™

Най-ефективната хидроизолационна защита за строителни фуги и проходки.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Торкрет-бетон
с KIM®

Използването на торкрет-бетон се превръща в предпочитан метод за бетониране на фундаментни конструкции, резервоари за строителство, гаражи за паркиране и много други структури, тъй като е с до 50% по-бърз от конвенционалните отливки на място.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни паркинг
конструкции

Изградете водонепроницаеми паркинги, които издържат във времето. Kryton премахва риска като създава трайни водонепроницаеми бетонни конструкции.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни тунели

Изграждане на водонепроницаеми тунели, които издържат във времето. Тунелите могат да бъдат подложени на силен трафик и вибрации, температурни промени, корозия и цикли на размразяване/замръзване, които влияят на издръжливостта на тунела.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Бетонни
водохранилищни
конструкции

Изградете водонепроницаеми водохранилища, които издържат във времето. Премахнете риска още в началото при изграждането на водонепроницаеми резервоари, като използвате добавката на Kryton Krystol Internal Membrane ™ (KIM®) и системата за връзки на Kryton Krystol Waterstop.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Защита на морски конструкции

Използвайте правилните продукти, за да защитите и увеличите продължителността на живота на инфраструктурата в сурови морски условия.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Технологията Krystol®: Надникнете в бетона

Системата Krystol Waterstop за съединения