Krystol Waterstop Grout™Система Krystol Waterstop

Krystol Waterstop разтвор представлява кристален разтвор, използван за създаване на вътрешно или външно спиране на водата в строителни съединения, тръбни прорези, отвори за скоби и компенсационни шевове.

Krystol Waterstop разтворът се състои от влакнесто подсилване, което намалява свиването и ограничава напукването. Обикновено се използва заедно с Krystol Waterstop обработка като част от системата Krystol Waterstop.

 • Как работи?
 • Какви са предимствата?
 • Къде се прилага?
Как работи?

Krystol Waterstop разтворът съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона, Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за образуване на неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия му живот, ще инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Какви са предимствата?
 • Многофункционална употреба: вътрешно или външно спиране на водата
 • Постоянна кристална хидроизолация и защита
 • Устойчив на пукнатини
 • NSF 61-сертифициран; безопасен за контакт с питейна вода
 • Дълготраен; устойчив на дъжд, пешеходен трафик и изместване
Къде се прилага?

Използвайте хидроизолационната система на Kryton за водоустойчивост и защита за:

 • Статични фуги от бетон до бетон, където има дори и минимални опасения от проникване на вода
 • Предварително планирани и непредвидени студени фуги от торкрет
 • Съединения за ограничаване на пукнатините

За въпроси и повече информация: • Техническа информация
 • Брошури

Технически данни

Технически данни – Krystol Waterstop Grout


Инструкции за приложение

Инструкция за приложение 4.11 – Импрегниране на хоризонтални строителни връзки – метод на вътрешно фугиране


Инструкция за приложение 4.12 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод на външно фугиране


Инструкция за приложение 4.13 – Хидроизолиране на строителни връзки


Инструкция за приложение 4.14 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални контролни връзки


Инструкция за приложение 4.15 – Хидроизолация на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод с вътрешно разширение


Инструкция за приложение 4.16 – Импрегниране на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод за тройна защита


Инструкция за приложение 4.17 – Хидроизолиране на съединителни връзки и тръбни отвори


Инструкция за приложение 4.21 – Хидроизолиране на хоризонтални и вертикални строителни връзки за торкрет бетон – метод на външно фугиранеKrytonite Swelling Waterstop™

Най-ефективната хидроизолационна защита за строителни фуги и проходки.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Торкрет-бетон
с KIM®

Използването на торкрет-бетон се превръща в предпочитан метод за бетониране на фундаментни конструкции, резервоари за строителство, гаражи за паркиране и много други структури, тъй като е с до 50% по-бърз от конвенционалните отливки на място.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни паркинг
конструкции

Изградете водонепроницаеми паркинги, които издържат във времето. Kryton премахва риска като създава трайни водонепроницаеми бетонни конструкции.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни тунели

Изграждане на водонепроницаеми тунели, които издържат във времето. Тунелите могат да бъдат подложени на силен трафик и вибрации, температурни промени, корозия и цикли на размразяване/замръзване, които влияят на издръжливостта на тунела.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Бетонни
водохранилищни
конструкции

Изградете водонепроницаеми водохранилища, които издържат във времето. Премахнете риска още в началото при изграждането на водонепроницаеми резервоари, като използвате добавката на Kryton Krystol Internal Membrane ™ (KIM®) и системата за връзки на Kryton Krystol Waterstop.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Защита на морски конструкции

Използвайте правилните продукти, за да защитите и увеличите продължителността на живота на инфраструктурата в сурови морски условия.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ