Krystol Mortar Admixture™ (KMA)Krystol Mortar Admixture™ (KMA) представлява хидрофилна, кристална смес, използвана за осигуряване на дълготрайна защита на зидарски замазки и бетонни зидарски елементи от вода и водосъдържими замърсители чрез намаляване на водопропускливостта и абсорбирането.

KMA улеснява монтажа като премахва нуждата от уплътнители, които се нанасят върху повърхността. Тя се добавя към съществуващи зидарски и циментови замазки и процеси по нанасяне. KMA осигурява изключителна хидроизолация, с което се намаляват разходите за поддръжка и ремонт на сградата.

 • Как работи?
 • Какви са предимствата?
 • Къде се прилага?
Как работи?

KMA съдържа Krystol технология. Когато се добави към циментови замазки или бетонни зидарски елементи, Krystol химически реагира с водата и неводни циментови частици, за да формира неразтворими кристали във формата на игли. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатини в бетона, което блокира пътя на водата и водните замърсители. Всяка, която по време на живота на бетона навлезе в него, ще инициира кристализация и така ще създаде постоянна хидроизолационна защита.

Какви са предимствата?
 • Намалява пропускливостта и абсорбирането на вода
 • Устойчив на атмосферни влияния
 • Подобрява способността за обработка
 • Намалява свиване и напукването
 • Самозапечатва малките пукнатини
 • NSF 61-сертифициран за приложения с питейна вода
Къде се прилага?

KMA осигурява постоянна защита за:

 • Поставянето и измазването на мазилка (включително стуко и друго финални слоеве) върху бетонни стени или други готови основи
 • Строителни мазилки (мазилка, която се поставя между зидарски елементи)
 • Бетонни зидарски елементи (тухли и блокчета при производството им)

За въпроси и повече информация: • Техническа информация
 • Брошури
 • Видео

Технически данни

Технически данни – Krystol Mortar Admixture™ (KMA)


Инструкции за приложение

Инструкция за приложение 6.11 – Защита на хоросана


Инструкция за приложение 6.21 – Защита на хоросана за мазилкиKrystol Mortar Admixture™ (KMA)

Krystol Mortar Admixture™ (KMA) е защитна добавка за циментова замазка, строителни разтвори и бетонни зидарии. KMA превръща обикновения разтвор във водонепропусклива, устойчива на пукнатини бариера, която издържа дори на най-суровите условия.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Торкрет-бетон
с KIM®

Използването на торкрет-бетон се превръща в предпочитан метод за бетониране на фундаментни конструкции, резервоари за строителство, гаражи за паркиране и много други структури, тъй като е с до 50% по-бърз от конвенционалните отливки на място.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни паркинг
конструкции

Изградете водонепроницаеми паркинги, които издържат във времето. Kryton премахва риска като създава трайни водонепроницаеми бетонни конструкции.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни тунели

Изграждане на водонепроницаеми тунели, които издържат във времето. Тунелите могат да бъдат подложени на силен трафик и вибрации, температурни промени, корозия и цикли на размразяване/замръзване, които влияят на издръжливостта на тунела.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Бетонни
водохранилищни
конструкции

Изградете водонепроницаеми водохранилища, които издържат във времето. Премахнете риска още в началото при изграждането на водонепроницаеми резервоари, като използвате добавката на Kryton Krystol Internal Membrane ™ (KIM®) и системата за връзки на Kryton Krystol Waterstop.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Защита на морски конструкции

Използвайте правилните продукти, за да защитите и увеличите продължителността на живота на инфраструктурата в сурови морски условия.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Технологията Krystol®: Надникнете в бетона