Krystol T1® е обработка с повърхностно нанасяне на кристална суспензия, която превръща новия или съществуващия бетон в постоянна хидроизолационна бариера.

Krystol T1® намалява пропускливостта на бетона, за да предпази от проникване на вода и химикали, пренасяни по вода. Тъй като се хомогенизира с бетона, може да се приложи или към положителната (мокра) или отрицателната (суха) страна на налягането на водата, което осигурява надежнда хидростатична хидроизолация и ремедиация дори за най-трудните приложения.

 • Как работи?
 • Какви са предимствата?
 • Къде се прилага?
Как работи?

Krystol T1 съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона, Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за образуване на неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия му живот, ще инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Какви са предимствата?
 • Постоянна и надеждна хидроизолационна защита, която може да се нанася на положителна или отрицателна страна
 • Неразделен от бетона; Krystol T1 & T2 не се износва или влошава
 • Нанася се на нови или съществуващи бетонни повърхности
 • Самозапечатва микро-пукнатините за срока на живот на бетон
 • Увеличава дълготрайността и издръжливостта на стоманобетона
 • NSF 61-сертифициран за приложения с питейна вода
Къде се прилага?

Krystol T1 се използва за цялостна хидроизолация и добавяне на издръжливост, както на новопоставен, така и на съществуващ бетон от всякаква възраст:

 • Фундаменти
 • Стени
 • Повдигнати плочи и рампи
 • Паркинг конструкции
 • Водни кули
 • Настилки на мостове
 • Водни резервоари (NSF 61-сертифициран)

За въпроси и повече информация: • Техническа информация
 • Брошури
 • Видео

Технически данни

Технически данни – Krystol Т1


Инструкции за приложение

Инструкция за приложение 2.11 – Импрегниране с повърхностно нанасяне (метод с използване на четка)


Инструкция за приложение 5.12 – Хидроизолиране на пукнатини, отвори и връзки


Инструкция за приложение 5.32 – Хидроизолиране на тръбни отвориТоркрет-бетон
с KIM®

Използването на торкрет-бетон се превръща в предпочитан метод за бетониране на фундаментни конструкции, резервоари за строителство, гаражи за паркиране и много други структури, тъй като е с до 50% по-бърз от конвенционалните отливки на място.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни паркинг
конструкции

Изградете водонепроницаеми паркинги, които издържат във времето. Kryton премахва риска като създава трайни водонепроницаеми бетонни конструкции.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни тунели

Изграждане на водонепроницаеми тунели, които издържат във времето. Тунелите могат да бъдат подложени на силен трафик и вибрации, температурни промени, корозия и цикли на размразяване/замръзване, които влияят на издръжливостта на тунела.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Бетонни
водохранилищни
конструкции

Изградете водонепроницаеми водохранилища, които издържат във времето. Премахнете риска още в началото при изграждането на водонепроницаеми резервоари, като използвате добавката на Kryton Krystol Internal Membrane ™ (KIM®) и системата за връзки на Kryton Krystol Waterstop.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Защита на морски конструкции

Използвайте правилните продукти, за да защитите и увеличите продължителността на живота на инфраструктурата в сурови морски условия.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Krystol Repair Grout – улесняване на ремонта на течове

Траен ремонт на пукнатините в бетона с Krystol

Технологията Krystol®: Надникнете в бетона

Системата за хидроизолация Krystol T1 & T2