Система Krystol зa ремонт на течове

Като част от системата Krystol за ремонт на течове, Krystol Plug е бързо свързващ хидравличен цимент, който при смесване с вода, се използва за спиране течове на вода и ремонта на пукнатини, дупки и фуги в бетон.

Krystol Plug се свързва в рамките на 2 минути и има висока якост на натиск, което му позволява да спре водата дори при високо хидростатично налягане. След спирането на водния поток става възможен и постоянен ремонт на теча с помощта на технологията Krystol.

 • Как работи?
 • Какви са предимствата?
 • Къде се прилага?
Как работи?

Krystol Plug се смесва с вода и незабавно, и здраво, притиснат в подготвената вдлъбнатина, за да спре течащата вода. След спиране на водата, се използва Krystol Repair Grout за прилагане на Krystol технология за ремонт на теча. Когато се нанася върху бетон, Krystol химически реагира с вода и нехидратирани циментови частици, за да образува неразтворими игловидни кристали, които запълват капилярните пори и микро-пукнатините в бетона и блокират пътищата за вода и замърсители, предавани по вода. Всяка влага, възникнала през периода на експлоатация на бетона, ще поднови кристализацията, осигурявайки постоянна хидроизолация.

Какви са предимствата?
 • Веднага спира потока на вода
 • Бързо свързване – в рамките на 1-2 минути
 • Допълнително се свързва и втвърдява в присъствието на вода
Къде се прилага?

Krystol Plug се използва като част от системата Krystol за ремонт на течове за траен ремонт на бетонни пукнатини и течове за съществуващи строителни проекти. Компонентите на нашата система могат да се използват за:

 • Ремонт на протичащи пукнатини или строителни фуги
 • Уплътняване около тръби и метални арматури в бетонна зидария
 • Ремонт на обрушен или десортиран бетон
 • Уплътняване на конструктивни отвори
 • Ремонт на отчупвания на колони
 • Корекция при поява на неравности на повърхността
 • Поправка на повредени бетонни елементи

За въпроси и повече информация: • Техническа информация
 • Брошури
 • Видео

Технически данни

Технически данни – Krystol Plug


Инструкции за приложение

Инструкция за приложение 5.12 – Хидроизолиране на пукнатини, отвори и връзки


Инструкция за приложение 5.32 – Хидроизолиране на тръбни отвориТоркрет-бетон
с KIM®

Използването на торкрет-бетон се превръща в предпочитан метод за бетониране на фундаментни конструкции, резервоари за строителство, гаражи за паркиране и много други структури, тъй като е с до 50% по-бърз от конвенционалните отливки на място.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни паркинг
конструкции

Изградете водонепроницаеми паркинги, които издържат във времето. Kryton премахва риска като създава трайни водонепроницаеми бетонни конструкции.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни тунели

Изграждане на водонепроницаеми тунели, които издържат във времето. Тунелите могат да бъдат подложени на силен трафик и вибрации, температурни промени, корозия и цикли на размразяване/замръзване, които влияят на издръжливостта на тунела.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Бетонни
водохранилищни
конструкции

Изградете водонепроницаеми водохранилища, които издържат във времето. Премахнете риска още в началото при изграждането на водонепроницаеми резервоари, като използвате добавката на Kryton Krystol Internal Membrane ™ (KIM®) и системата за връзки на Kryton Krystol Waterstop.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Защита на морски конструкции

Използвайте правилните продукти, за да защитите и увеличите продължителността на живота на инфраструктурата в сурови морски условия.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Krystol Repair Grout – улесняване на ремонта на течове

Траен ремонт на пукнатините в бетона с Krystol

Технологията Krystol®: Надникнете в бетона

Системата за хидроизолация Krystol T1 & T2