Krystol вътрешна мембрана (KIM®)Krystol вътрешна мембрана (KIM®) представлява хидрофилна, кристална смес, използвана за създаване на постоянна хидроизолация на бетона.

KIM® намалява пропускливостта на бетона и се използва вместо външно нанасяни хидроизолационни мембрани. Чрез спиране преминаването на вода през бетона KIM® добавя издръжливост и дълготрайност на бетона като го защитава от химическа атака и корозия на арматурна стомана.

 • Как работи?
 • Какви са предимствата?
 • Къде се прилага?
Как работи?

KIM съдържа Krystol технология. Когато се добави към бетона, Krystol реагира химически с водата и неводни циментови частици, за да формира неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори и микро-пукнатини в бетона, което блокира пътя на водата и водосъдържими замърсители. Всяка влага, навлизаща през целия живот на бетона ще инициира кристализация, осигурявайки постоянна хидроизолационна защита.

Какви са предимствата?
 • Решение за постоянна и надеждна хидростатична хидроизолация
 • Скъсяване на сроковете за строителство
 • Намаляване на началните и дългосрочни разходи за хидроизолация
 • Самозапечатване на микро-пукнатини през целия срок на живот на бетона
 • Увеличаване дълготрайността на стоманобетона
 • NSF 61-сертифициран за приложения за питейна вода
Къде се прилага?

KIM се използва за цялостна хидроизолация и увеличаване дълготрайността на бетон, който е предмет на излагане на вода и хидростатично налягане:

 • Подземен паркинг
 • Приземни помещения
 • Канализационни инсталации
 • Басейни
 • Язовири
 • Фундаментни стени
 • Цокли
 • Плочи
 • Шахти
 • Водохранилища
 • Канали
 • Тунели

За въпроси и повече информация: • Техническа информация
 • Брошури
 • Видео

Технически данни

Технически данни – Krystol™ вътрешна мембрана  (KIM®)


Инструкции за приложение

Инструкция за приложение 1.12 – Инструкции за шофьора на бетоновоза


Инструкция за приложение 1.21 – Инструкции за ръководния оператор и екипа


Инструкция за приложение 1.22 – Инструкции за лицето инспектиращо торкрет бетона


Krystol вътрешна
мембрана (KIM®)

Krystol Internal Membrane (KIM) е хидрофилна кристална смес, използвана за създаване на водоустойчив бетон. KIM намалява пропускливостта на бетона и се използва вместо повърхностно нанесените хидроизолационни мембрани.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Торкрет-бетон
с KIM®

Използването на торкрет-бетон се превръща в предпочитан метод за бетониране на фундаментни конструкции, резервоари за строителство, гаражи за паркиране и много други структури, тъй като е с до 50% по-бърз от конвенционалните отливки на място.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни паркинг
конструкции

Изградете водонепроницаеми паркинги, които издържат във времето. Kryton премахва риска като създава трайни водонепроницаеми бетонни конструкции.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Строителство и ремонт
на бетонни тунели

Изграждане на водонепроницаеми тунели, които издържат във времето. Тунелите могат да бъдат подложени на силен трафик и вибрации, температурни промени, корозия и цикли на размразяване/замръзване, които влияят на издръжливостта на тунела.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Бетонни
водохранилищни
конструкции

Изградете водонепроницаеми водохранилища, които издържат във времето. Премахнете риска още в началото при изграждането на водонепроницаеми резервоари, като използвате добавката на Kryton Krystol Internal Membrane ™ (KIM®) и системата за връзки на Kryton Krystol Waterstop.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Защита на морски конструкции

Използвайте правилните продукти, за да защитите и увеличите продължителността на живота на инфраструктурата в сурови морски условия.

ИЗТЕГЛЯНЕ

ИЗТЕГЛЯНЕ


Направете водоустойчив бетон с Krystol вътрешна мембрана

Опростете живота си с бетона с кристално хидроизолиране

Хидроизолиране на торкрет-бетон

Хидроизолиране на бетон с технологията Krystol®


Хидроизолационна смес с технология Krystol®