https://4smart.bg/wp-content/uploads/2019/04/Marina_bay_03a.jpg
https://4smart.bg/wp-content/uploads/2019/02/Marina_bay_01.jpg
https://4smart.bg/wp-content/uploads/2019/02/Marina_bay_02.jpg

Marina Bay Sands

Title:

Description:

Предизвикателството беше да се намери един единствен продукт за хидроизолация, който би могъл да разреши многобройни проблеми, свързани с такъв мегапроект, включващ всички по-ниски нива, множество етажи, тунели, покривни покрития, шахти за асансьори и водни резервоари. Строителството е извършено върху рекултивирана земя, заобиколена от морска вода.

Чрез простото добавяне на KIM към бетонната смес по време на дозирането, хидроизолацията на бетона става бърз и лесен процес, който няма да задържи строителния график. Системата Krystol използва съвременна интегрирана кристална хидроизолационна технология за превръщане на порестия бетон в постоянна, водоустойчива бариера и осигурява гарантирана защита срещу увреждане от вода и корозия на стоманената арматура. Ако по-късно се образуват пукнатини, постъпващата вода ще реагира с KIM и ще предизвика по-нататъшен растеж на кристалите, запълване на пукнатините и запазване на водоустойчивостта на конструкцията.

Предизвикателствата които преодоляхме използвайки KIM:

  • Стегнат строителен график
  • Едновременната работа на множество изпълнители на обекта
  • Лесно и ефективно приложение, и постоянно решение
  • Непосредствена близост до солена вода
  • Системата трябва да е в състояние да издържи на значително хидростатично налягане – най-дълбоката точка е 25 метра под моркото равнище


Научи повече за нашите продукти

Използвани материали

Krystol вътрешна мембрана (KIM®)

Krystol вътрешна мембрана (KIM®) представлява хидрофилна, кристална смес, използвана за създаване на постоянна хидроизолация на бетона. KIM® намалява пропускливостта на бетона и се използва вместо външно нанасяни хидроизолационни мембрани. …

Местонахождение
Сингапур
Година
2010
Вид на проекта
Под морско ниво
Използвани материали
Krystol вътрешна мембрана (KIM®)